Texim Bank Approver – TEXIM BANK AD

Мобилното приложение Аpprover е средство за потвърждение на наредени операции през алтернативен канал в реално време.

Мобилното приложение Approver осигурява сигурност, удобство и мобилност при потвърждаването на операции.

Основни функции на приложението:
– потвърждаване на всички видове банкови преводи, наредени през системите за дистанционно банкиране, които Тексим Банк предлага.
– контрол на всеки нареден превод с възможност за потвърждение или отказ от изпълнение.
– високо ниво на сигурност при потвърждаване на нареждания, което се постига чрез създадения алтернативен канал на потвърждаване без възможност за модифициране на първоначално въведените параметри.
– поддържане на комбинациите на правата за потвърждаване, които са декларирани от клиента при тяхното обслужване.

След първоначалната инсталация и регистрация на Approver, приложението може да бъде използвано на няколко устройства едновременно.

За работата на мобилното приложение Approver се изисква Интернет свързаност.

Повече за продуктите и услугите на Тексим Банк може да прочетете на официалната страница на адрес: https://www.teximbank.bg

The mobile app “Approver” is a tool for transaction confirmations, using an independent real-time channel on your mobile device.

The mobile app “Approver” offers higher level of security, convenience and mobility for customers using the e-banking systems.

Main features of the mobile app:
– Confirmation of all types of bank transfers requested via Texim Bank’s e-banking systems.
– Control of all requested transactions with the ability to choose to “Approve” or to “Decline” the payment.
– High level of security of processing the payment requests, by providing an alternative channel only for the purpose of confirming the transactions; without the ability to modify any of the original transaction details.
– Support of declared clients schemas for executing confirmations;

After the initial installation and registration, clients can use the app on different mobile devices at the same time.

The app requires internet connection to operate.

For more information about the products and services of Texim Bank AD, please visit:
https://en.teximbank.bg