TEMP: Part-time Jobs – B2W Co., Ltd.

บริการของเทมป์

เทมป์ (TEMP) ให้บริการค้นหางานเสิร์ฟพาร์ทไทม์รายวัน สำหรับร้านอาหาร

เป็นผู้ช่วยมืออาชีพของผู้ที่ต้องการทำงานพาร์ทไทม์และชอบที่จะบริหารจัดการตนเอง เทมป์เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเลือก วัน เวลา สถานที่ทำงานที่ชื่นชอบ รวมไปถึงรายได้ที่ต้องการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าเลือก ตัดสินใจและลงมือทำด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยีการค้นหาร้านอาหารที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด