Sống Theo Đúng Mục Đích – Trung Nguyen

Tôi sống trên đời để làm gì?
Đây chắc chắn là câu hỏi mà ít nhất mỗi một người trong chúng ta luôn tự hỏi chinh bản thân mình ít nhất 1 lần trong cuộc đời mình.

Một Hành Trình Có Mục Đích
– Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách; nó là một loạt bài học cho hành trình tâm linh trong 40 ngày nhằm giúp bạn khám phá lời đáp cho câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống: Tôi có mặt trên trần
gian để làm gì? Đến cuối cuộc hành trình này, bạn sẽ biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn và sẽ hiểu được bức tranh lớn – mọi mảng nhỏ trong cuộc đời bạn ráp lại với nhau như thế nào.
Cách nhìn này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, đơn giản hoá các quyết định của bạn, khiến bạn thoả lòng hơn, và, điều quan trọng nhất là chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.

Ngày nay, thời gian sống trung bình của một đời người là 25,500 ngày. Đó là khoảng thời gian bạn sẽ sống như một người bình thường. Bạn có nghĩ rằng biệt riêng 40 trong số từng ấy ngày để tìm hiểu về điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm trong những ngày còn lại là điều khôn ngoan không? Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời xem 40 ngày là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa trên
phương diện tâm linh. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn chuẩn bị một ai đó để thực hiện các mục đích của Ngài.
Bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, với chiếc smartphone trong tay bạn cũng có thể tìm hiểu mục đích cuộc đời mình và suy gẫm những câu Kinh Thánh đầy sự dạy dỗ, bạn sẽ nhận thấy mục đích cuộc đời mình, được tạo dựng một cách tuyệt vời và đầy ý nghĩa.