Sở LĐTBXH TPHCM Trực tuyến – FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION

Ứng dụng mobile Sở LĐTBXH TPHCM Trực Tuyến là nơi cung cấp các dịch vụ dành cho người dân
Có các tính năng sau:
– Phản ánh góp ý
– Trưng cầu ý kiến
– Tra cứu hồ sơ
– Thủ tục hành chính
– Nộp hồ sơ trực tuyến