SMC Pneuapp – SMC (Thailand) Ltd

Application นี้ พัฒนาขึ้นเพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ คอร์สการอบรม กิจกรรมของบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ให้แก่ลูกค้าได้รับข้อมูล เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อรองรับลูกค้าใหม่ในอนาคต