RU READING – SoftNet Application

แอพพลิเคชั่นสำหรับการอ่านหนังสือและรับชมข้อมูลสื่อประสมจากคลังหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยรวบรวมแหล่งความรู้ทั้งหมดของห้องสมุดที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะมีในอนาคตให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ eBooks, eMagazine, Audio Books, Video Learning, คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด, ภาพยนตร์และเพลง สามารถค้นหา ยืม ดาวน์โหลด หรือดูวีดีโอได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นการส่งเสริมการเรียนในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– เป็นห้องสมุดกลางของ ม.รามคำแหง ที่เชื่อมต่อกับห้องสมุดอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
– มีระบบ Smart Search ที่ทันใจ สามารถค้นหาสื่อต่างๆ จากห้องสมุดตัวเอง ห้องสมุดที่เราเป็นสมาชิก และห้องสมุดทั้งหมด
– มีหน้าหลักที่ใช้งานง่ายกับสื่อต่างๆ ที่ตรงใจเรา
– มีระบบจัดการ การยืม-คืน สื่อต่างๆ แบบอัตโนมัติ เสมือนมีผู้ช่วยส่งคืนให้เลย
– แยกหมวดหมู่ที่จัดเจน เข้าใจง่าย
– มีชั้นหนังสือที่สะดวก เก็บหนังสืออ่านแบบออฟไลน์ได้
– แสดงข้อมูลของห้องสมุดอื่น
– รองรับการทำงานแบบ Streaming video
– ดูประวัติการชม การยืม การโหวต และการติดตามได้