Recycleday Collector – Enoactic Co.,Ltd.

ระบบบริหารจัดการการแยกขยะสำหรับผู้รับซื้อขยะ
ที่สามารถจัดการให้พ้อยต์ให้กับผู้ใช้ได้โดยตรง
ทันทีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตารางราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่เป็นธรรมและอัพเดทเสมอ