Quit With Us – Phantara Chulasai

Quit with US เป็นแอปพลิเคชันช่วยเลิกบุหรี่ตามแนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
การแสดงผลภายในแอปพลิเคชันปรับเปลี่ยนตามข้อมูลของผู้ใช้งาน
การกำหนดวันเลิกบุหรี่ และความก้าวหน้าในการเลิกบุหรี่ของผู้ใช้งานแต่ละราย
เราเลิกได้ เพื่อตัวของเราเอง และคนที่เรารัก

เราเลิกได้
– เริ่มต้นด้วยการเข้าใจการสูบบุหรี่ของตัวเอง เพื่อให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ
– กำหนดวันเริ่มต้นเลิกบุหรี่เมื่อพร้อม
– พบกับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเลิกได้ เช่น จำนวนบุหรี่ที่สูบลดลง เงินเก็บที่เพิ่มขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้น

เราแนะนำ
– การเลิกบุหรี่ทำให้เกิดผลดีกับตัวเองและคนที่เรารักอย่างไร
– ให้เราแนะนำเทคนิค และวิธีการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้อง

ความสำเร็จของเรา
– ติดตามความก้าวหน้าในการเลิกบุหรี่
– เรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อความสำเร็จของเราในการเลิกบุหรี่

ให้เราช่วย
– เมื่ออยากสูบบุหรี่ ให้เราช่วยแนะนำวิธีการรับมือในสถานการณ์ต่างๆ
– เมื่อเผลอกลับไปสูบบุหรี่ ให้เราช่วยนำกลับไปสู่การเลิกบุหรี่อีกครั้ง

พูดคุยกับเรา
– พูดคุยกับเราเมื่อมีข้อสงสัย คำถาม หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่