PlaceNearMe – Angela Moore

– Với PlaceNearMe là một ứng dụng bỏ túi. Khi bạn đi bất kỳ nơi đâu chỉ cần mở app ra là bạn có thể tìm thấy các điạ điểm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

– Ứng dụng rất thích hợp cho những người hay phải di chuyển, đi công tác, đi du lịch, giúp họ có thể tìm kiếm địa điểm dễ dàng ở những vùng đất mới.