Otofun App – TRUONG GIANG VU

Ứng dụng vozForums được thiết kế dành riêng cho vozers, với đầy đủ các tính năng:
– Tạo thớt, comment, inbox, block, vodka, report user
– Hiển thị lịch sử các trang đã xem
– Hiển thị những lần được quote
– Tối ưu cho màn hình iPhone Plus và iPad
– Tính năng tự động chuyển Theme, Night Shift tuyệt vời (Cài đặt trong Setting ở menu trái)
– Hỗ trợ 3D touch để xem trước nội dung của Thread
– Shortcut ngay ngoài icon đối với các device hỗ trợ 3D touch
– Hỗ trợ đồng bộ shortcut cho Box, Thread qua iCloud
– Giao diện phẳng hiện đại