Nowa Fantastyka – Optizen Labs

“Nowa Fantastyka” – najstarszy magazyn miłośników fantastyki w Polsce.

Publikuje opowiadania najwybitniejszych pisarzy, ale też utalentowanych nowych twórców z Polski i ze świata, a także artykuły, wywiady z twórcami, scenariusze RPG oraz recenzje.

Naszymi felietonistami są Łukasz Orbitowski, Rafał Kosik i Tomasz Kołodziejczak. Piszemy o fantasy, science fiction, horrorze i innych podgatunkach, w każdej możliwej postaci: czy to będzie literatura, filmy, seriale, komiksy, gry czy cokolwiek innego. Na łamach tego magazynu debiutowali m.in. Andrzej Sapkowski i Jacek Dukaj.

Aplikacja Nowa Fantastyka umożliwia zakup:
– bieżących wydań dwumiesięcznika Nowa Fantastyka w cenie 8,99 zł
– automatycznie odnawialnej prenumeraty:

kwartalnej w cenie 24,99 zł
półrocznej w cenie 44,99 zł
rocznej w cenie w cenie 79,99 zł

Twoje konto Apple zostanie obciążone kwotą zakupu w momencie jego potwierdzenia.

Zasady działania automatycznie odnawialnej prenumeraty:
– Po wykupieniu prenumeraty Czytelnik otrzymuje wszystkie numery magazynu opublikowane w okresie trwania subskrypcji (rok).
– Opłata za prenumeratę jest pobierana w momencie potwierdzenia zakupu subskrypcji.
– Prenumerata wydania cyfrowego odnawia się automatycznie o kolejny okres, równy pierwotnemu zakupowi
– Czytelnik może zarządzać prenumeratą (m.in. zrezygnować z dalszej subskrypcji) poprzez swoje konto w iTunes (dostęp przez ustawienia systemowe iPada lub iPhone).
– Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed upływem bieżącego okresu prenumeraty.
– Opłata za przedłużenie subskrypcji zostanie potrącona w ciągu 24 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty i będzie zgodna z aktualnym cennikiem.
– Nie można zrezygnować z prenumeraty, za którą została pobrana opłata.

Więcej szczegółów na temat prenumeraty, zasady użytkowania aplikacji oraz polityka prywatności: http://www.fantastyka.pl/politykaprywatnosci