NAVIGO APP – Maor Parente

באמצעות האפליקציה ניתן לבצע סיור משימתי באתרים שונים (כמו: פארקים, ערים, יערות ושטחים טבעיים אחרים), ארגון אירועי ניווט ותחרויות וארגון פעילויות כיף וחוויה לקבוצות.
באמצעות ניווט אינטראקטיבי המופעל על ידי הטלפון בכל נקודת ציון יתקבל חיווי שהגעת על ידי איכון GPS. ניתן לבצע מסלולי ניווט עממיים עם כתבי חידה, מסלולי ניווט עם ניקוד מצטבר וגם מסלולי ניווט תחרותיים וטכניים יותר. בסוף הפעילות המסלול שביצעת יופיע בצורת סרטון שיאפשר לך לראות בקלות היכן היית וגם את התוצאות זמן והמרחק של.

לכל מסלול ניווט ישנו לוח תוצאות ודירוגים של משתתפים, אנחנו מזמינים אותך להתמודד על המקום הראשון!

השימוש באפליקציה כולל:
– הדרכה – באמצעות צפייה בסרטון בתפריט הראשי למשתמש.
– מפה מוטמעת במסך הטלפון.
– מיקום עצמי – ניתן לבחור לראות את המיקום העצמי שלך בזמן הניווט.
– הצפנת מפה – ניתן לבחור להצפין את המפה (שתהיה מסובבת לכיוון צפון) בכל עת.
– חיווי הגעה לתחנות הניווט – המערכת מבוססת על איכוני GPS. איכוני המיקום של המשתמש מוקלטים ובכל פעם שיגיע לתחנת ניווט יוכל לסמן שהגיע ואם הוא אכן במקום יקבל חיווי חיובי או שלילי.
– כתב חידה אינטראקטיבי – ניתן לבצע מסלולים עם כתבי חידה שיקפצו באופן אוטומטי בעת ביקור בתחנת הניווט. כתב החידה בנוי משאלות אמריקאיות והמשתמש חייב לסמן עד שיגיע לתשובה הנכונה, פחות ניסיונות = יותר ניקוד.
– מסלולים מגוונים – תוכלו למצוא מסלולים שמתאימים לכם, כמו: מסלולים חופשיים עם כתבי חידה וצבירת ניקוד ולעומת זאת מסלולים ספורטיביים וטכניים יותר המחייבים לעבור בנקודות לפי סדר נתון מראש.
– חווית “תחקור” הניווט – בסוף הניווט ניתן לצפות במסלול שביצעת. מסך “תחקור” מאפשר צפיה אחר קו ההתקדמות שלך על גבי המפה וללמוד היכן היו טעויות והצלחות.
– תוצאות – כל אחד היה רוצה לדעת איך הוא ביחס לאחרים, לכן התוצאות של המשתמש נשלחות בזמן אמת למערכת הניהול והן מתפרסמות מעת לעת באתר www.navigo.co.il