NAP Logistics – Vinh Nam Le Đoan

Ứng dụng này có mục đích sử dụng áp dụng cho các công ty doanh nghiệp vận tải, kho bãi. Các chức năng chính là tạo các todo và phân công các todo cho các user cấp dưới. Ngoài ra còn có tạo phiếu thu, phiếu chi, in phiếu ra dạng file pdf, gửi file đính kèm.