mKlik NLB Kosova – ASSECO SEE D.O.O.E.L

NLB mKlik Kosova
Shërbimi bankar nga telefoni juaj mobil nëpërmjet aplikacionit mKlik ju lejon qasje të lehtë dhe të sigurt në llogarinë tuaj për të shikuar bilancin, shfletuar transakcionet në llogari apo kredit kartelë, transferin e fondeve ndërmjet llogarive tuaja dhe palëve të treta, pagesën e borxheve të kredit kartelës nga telefoni i juaj mobil. Në pak fjalë, kjo është struktura juaj e plotë bankare në maje të gishtave tuaj.
Telefoni i juaj mobil me mundësi të qasjes në Internet, ju jep juve akces në shumë shërbime të njëjta që i keni në dispozicion përmes E-Banking. Shërbimi m-Klik i ofruar nga NLB Banka është një variant i shërbimit E-Banking i dizajnuar posaçërisht për telefonin tuaj mobil. Kjo efektshmëri është arritur duke mbajtur vetëm karakteristikat më të rëndësishme të E-Banking dhe me anë të ri-dizajnimit të interface për ta bërë të lehtë për ta ngarkuar dhe për tu përdorur në pajisjet siç është telefoni i juaj mobil.
Ne jemi gjithmonë duke kërkuar mënyra për t’ju siguruar shërbime më të mira të mundshme.
Me Mobile Banking ju keni qasje në të gjitha tiparet e shërbimit E-Banking që ju i keni dhe ekstra siguri në rrjet me Token Mobil të Sigurimit.
Për më shumë informata, vizitoni faqen www.nlb-kos.com