Medeni Manager – Bayramgeldi Sageldiyew

Medeni programmasyna goýulýan wakalar medeni merkezler tarapyndan goşulýar. Medeni Manager programmasy – medeni merkezleriň öz wakalaryny goşmagy hem-de dolandyrmagy üçin niýetlenendir.

Medeni manager programmasyndan peýdalanmak üçin medeni merkeziň hasaba alynmagy hökmanydyr.