LR: Teisės Aktai – Simas Abramovas

Lengvai ir patogiai pasiekite visus Lietuvos Respublikos teisės aktus:
– Civilinis kodeksas (bendrosios nuostatos, asmenys, šeimos teisė, daiktinė teisė, paveldėjimo teisė, prievolių teisė)
– Baudžiamasis kodeksas
– Baudžiamojo proceso kodeksas
– Bausmių vykdymo kodeksas
– Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
– Civilinio proceso kodeksas
– Darbo kodeksas
– Geležinkelių transporto kodeksas
– Kelių transporto kodeksas
– Vidaus vandenų transporto kodeksas
– Konstitucija