Kinh Thánh Chọn Lọc – Rebecca Johal

Ứng dụng có chia các chủ đề giúp người dùng có thể đọc và xem được chủ đề yêu thích, bên cạnh đó có chức năng lịch sử để lưu lại những bài kinh thánh đã đọc và đang đọc giúp tối ưu thời gian cho bạn