Kho Sách Nói 2020 – Dat Hoang

Kho sách nói – là một kho sách nói sử dụng ROBOT trí tuệ nhân tạo sinh giọng đọc hay truyền cảm
* Tính năng chính
– Đọc Truyện
– Phát truyện audio
– Tùy chỉnh giao diện đọc truyện

=> Ứng dụng hoàn toàn FREE và không có Quảng Cáo