Kalendarz prawosławny – OrthNet

Już teraz można pobrać aplikację z kalendarzem cerkiewnym, w której znajdziecie informacje o bieżących świętach i wspominanych przez Cerkiew świętych, a także czytania liturgiczne na każdy dzień i podstawowy modlitewnik. Prace nad aplikacją wciąż trwają, ale już teraz można skorzystać z jej podstawowych funkcji.