Gradfil – Vir2ell.com Internet Solutions GmbH

Hem okul yönetimi hem de yetkili öğretmenler, farklı toplantı odaları oluşturarak, görüşmeye katılacak kişileri bu odalara eklerler. İhtiyaçlara bağlı olarak okul yönetimi ve öğretmenler çeşitli odalar oluşturabilirler. Örneğin öğretmenler ortak çalışmalarını organize etmek ve birbirleri ile iletişim kurmak için farklı odalarda buluşabilirler. Gerekirse veli görüşmeleri için de sanal
odalar oluşturulabilir.

Toplantı odaları ile benzer şekilde, bu alanda da çeşitli projeler ve okul etkinlikleri için görüşmeler ve iş organizasyonları düzenlenebilir.

Bu alanda öğrenciler kendi sınıflarını, öğretmenler ise ders verdikleri tüm sınıfları görürler. Her sınıfa ait öğrenci, belge, eğitim materyali, konu ve kayıtlı video sayıları bu alandan takip edilebilir.
Öğrenciler kendi sınıflarındaki dersleri ve ders öğretmenlerini bu alanda görür (ve canlı derslere katılabilirler). Öğretmenler ise, ders verdikleri tüm sınıflara ait derslerini görürler. Her derse ait öğrenci, belge, eğitim materyali, konu ve kayıtlı video sayıları bu alandan takip edilebilir.

Takvim fonksiyonu ile ders planınızı kolayca takip edin. İlgili sınıflara ait takvimler buradan görüntülenir.

Bu alanda okul yöneticileri ve yetkili öğretmenler, öğrenci ve velilere yönelik duyuruları paylaşır. (Duyurular tüm kullanıcılar tarafından görülebilen okul panosudur.)

Bu işlev bir sınıfta veya toplantı odasında sesli ve görüntülü görüşme başlatmak için kullanılır. (Tüm canlı dersler bu fonksiyon ile gerçekleştirilebilir.)

Bu alanda tüm dokümanları ve öğretim materyallerini kaydedebilir, düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. Öğrenciler bu materyalleri istedikleri zaman kullanabilirler.

Bu işlevle, başlatılan görüşme daha sonra kullanılmak üzere kaydedilebilir. Böylelikle derse katılamayan öğrenciler, video kayıtları aracılığı ile dersi dinleme imkanı bulur.