Fire Smart – Le Minh

Phiên bản đầu tiên của ứng dụng Fire Smart quản lý thiết bị báo cháy và hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Các chức năng chính:
• Quản lý thiết bị.
• Nhận cảnh báo.
• Đặt lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
• Kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thiết bị.