ER by Bio BEAM – Chalit Chathirat

อีอาร์บายไบโอบีม เป็นแอพพลิเคชั่น สำหรับสมัคร ค้นหาคอร์สเรียนวิชาชีววิทยา โดย นพ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง สามารถเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล์ และ password เพื่อเข้าไปดูคอร์ส จองหรือยกเลิกเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง หากมีข้อเสนอแนะ หรือเรียนแล้วไม่เข้าใจ เขียนคำถามมาถามอาจารย์ ที่โครมมี่ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ ทุกเวลา