Elevaid – ElevAid ApS

Formålet med Elevaids app er at sikre, at du trives, mens du tager din uddannelse. Svar på 5 korte spørgsmål hver anden uge – så kan du få hjælp, hvis du for eksempel er stresset, sover dårligt, mangler motivation, eller har eksamensangst.

Hvordan måles trivsel?
Din trivsel måles gennem WHO-5, som er et anerkendt mål for personers generelle trivsel eller velbefindende. Det består af 5 spørgsmål, som måler dit velbefindende de seneste to uger. WHO-5 anvendes på forskellige befolkningsgrupper og anbefales bl.a. af Sundhedsstyrelsen i Danmark.