Ecom365 Merchant – Ecom365

Phần mềm bán hàng dành cho sale của hệ thống ERP Ecom365 dành cho cửa hàng bán lẻ và các chuỗi cung ứng
Phần mềm có các tính năng sau:
– Cho phép sale tạo đơn bán hàng ngay trên thiết bị di động
– Cho phép sale theo dõi được các đơn bán mình đã tạo ra và theo dõi được cả trạng thái của đơn bán
– Cho phép sale chỉnh sửa được các đơn bán đã tạo tuỳ theo trạng thái
– Cho phép sale gửi email báo cáo về đơn hàng cho khách hàng

Yêu cầu của hệ thống:
– iOS 11.0 trở lên
– Yêu cầu kết nối với internet
– Yêu cầu có tài khoản sale khi login

Khi download app về là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của công ty TNHH Ecom365.