Dyra på savannen – Favola Forlag AS

Bli med inn ut på savannen og bli kjent med noen av dyrene som bor der! I dette fine spillet får de
yngste barna øvd seg på å gjenkjenne de ulike dyra som bor der, og får også høre hva slags dyrelyd
de lager.
Et pedagogisk og visualiserende spill som lærer de yngste barna om noen av de forskjellige dyra på
savannen. Spillet er utarbeidet i samarbeid med lærer for å sikre et pedagogisk og trygt innhold.

Slik spiller du:
Når du trykker på start, kommer du ut på savannen. Der kan du se alle dyrene. Stemmen spør deg
om du kan finne et av dyrene, for eksempel elefanten. Deretter skal barnet finne elefanten, og trykke
på den. Hvis du ikke har fått med deg hvilket dyr stemmen spurte etter, trykker du bare på «Hør
igjen» knappen. Da gjentar stemmen hvilket dyr du skal finne.
Hvis barnet finner riktig dyr, lager dyret en morsom bevegelse og sier sin dyrelyd. Hvis barnet trykker
på et annet dyr enn det det blir spurt om, sier stemmen «Prøv igjen».
Når alle dyrene er funnet, kan du velge om du vil spille en gang til, eller avslutte.

Spillet er levert av Favola forlag, og er også tilgjengelig på strømmetjenesten Barnas.com.
Barnas.com er et trygt, morsomt og lærerikt nettsted med tusenvis av spill, bøker, videobøker,
aktivitetsark og musikk – et spennende univers for læring og moro!
Barnas.com kan du ta med deg overalt, og bruke når som helst.
«Barnas.com har et variert, rikt og spennende utvalg av bøker, som gjør det lett for meg som lærer, å
tilrettelegge for den enkeltes elev interesse og nivå.» Lærer Live Lannem Thorvaldsen – Sørkedalen
barneskole i Oslo
«Spillet Figurvenner var gøy fordi det var mange farger, man måtte tenke, hadde det vært like farger
hadde det vært lett. Det var utfordringer.» Saga, 8 år
Ganging med Pac-Man: «Hvorfor er ikke alle mattespill like morsomme som dette!» Sophie, 10 år