DIGINET CRM – Diginet Corporation

DIGINET CRM là một trong những ứng dụng của hệ thống phần mềm DIGINET ERP. Là giải pháp phần mềm quản lý hiểu quả công việc của nhân viên và quan hệ khách hàng trên nền tảng Mobile App. DIGINET CRM giúp hỗ trợ công việc nhanh chóng và hiệu quả