Điều hành thông minh NĐ – TAN DAN INFORMATICS JOINT STOCK COMPANY

Ứng dụng Điều hành thông minh NĐ – Một ứng dụng tiện ích thông minh mang tính tổng thể giúp cho người sử dụng dễ dàng nắm bắt được mọi thông tin: từ việc quản lý, theo dõi, xử lý đến giải quyết các vấn đề xoay quanh các ứng dụng: Quản lý văn bản, kinh tế xã hội, chỉ đạo điều hành,….Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm …