DHL4U – Duy Vu

Với DHL4U, bạn có thể nhanh chóng gửi và nhận những khen thưởng từ đồng nghiệp. Với một khen thưởng nhận được, bạn sẽ đổi được những phần thưởng yêu thích!

KHEN THƯỞNG
Choose a colleague that has gone the extra mile
Chọn số điểm mà bạn muốn tặng
Viết một dòng cảm ơn mà bạn muốn gửi đến đồng nghiệp
Khen thưởng của bạn đã sẵn sàng để được gửi đi!

PHẦN THƯỞNG
Khi được một đồng nghiệp khen thưởng, bạn sẽ nhận được một số điểm nhất định
Với số điểm này, bạn có thể đổi những phần quà yêu thích!

TIN TỨC VÀ TÀI LIỆU
– Tải về những tài liệu hữu ích của công ty từ bất kỳ đâu