Chủ xe CTDEPOT – Tung Thanh Tung

Ứng dụng cho biết có bao nhiêu đơn hàng đã nhận và đang chạy.
Ứng dụng chủ xe cho phép tài xế cập nhật đơn hàng đã nhận.
Ứng dụng cập nhật thông tin của từng chuyến. Cho phép người lái xe có thể xem thông tin của từng đơn hàng.Ứng dụng cho biết có bao nhiêu đơn hàng đã nhận và đang chạy.
Ứng dụng chủ xe cho phép tài xế cập nhật đơn hàng đã nhận.
Ứng dụng cập nhật thông tin của từng chuyến. Cho phép người lái xe có thể xem thông tin của từng đơn hàng.