Chợ Mới Nhân Viên – Quach Tayer

Ứng dụng Chợ Mới là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, mua bán trực tuyến của thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua hàng.

Ứng dụng Chợ Mới được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin trực tuyến về nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác nhau hoặc có nhu cầu mua đặt hàng hoá.