Chimege Reader – Chimege systems

“Чимэгэ уншигч” нь монгол бичвэрийг автоматаар унших чадвартай програм юм. Таны оруулсан текстийг хүний хоолойгоор, хамгийн сайн чанартайгаар монгол хэлээр уншиж өгөх болно.
Жишээлбэл чимэгэ уншигчийг:
– Бүх төрлийн зарлал уншуулах – нисэх онгоцны буудал, банк, уул уурхай, өртөө, автобус гэх мэт.
– Сурталчилгаа – текст уншигч хүнээс хамааралгүй болох.
– Боловсрол – сонсголын бэрхшээлтэй, хэл ярианы бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд.
– Mонгол хэлний зөв дуудлага.
– Подкаст – бичлэг хийх шаардлагагүй.
– Аудио ном – хүссэн цагтаа хүссэн газраасаа.
– Tанилцуулга хялбар аргаар бэлтгэх гэх мэт ашиглах боломжтой.