Chimege Intro – Chimege systems

See below for English.
Энэхүү апп нь анхны Монгол дуу яриа боловсруулах технологийн танилцуулга болно.
Тус технологид суурилан дуу яриаг бичвэрт буулгах “Чимэгэ бичээч,” бичвэрийг дуун ярианд хөрвүүлэх “Чимэгэ уншигч”, монгол, англи дуун хөрвүүлэгч, хүн компьютерын харилцааг хялбарчлах төрөл бүрийн системүүд, түүнчлэн Монгол робот бүтээх боломжтой.
Манай судалгааны багийн үзүүлэлтээр Чимэгэ технологийн яриа таних системийн алдааны магадлал дөрвөн хувиас хэтрэхгүй болсон нь хүний түвшинд хүрсэн бөгөөд монгол хэлний хувьд цахим үйлдвэрлэлийн шинэ эринийг эхлүүлж байна гэж үзэж байна.
Бид энэ технологио цаашид байнга сайжруулах бөгөөд үүгээрээ Монгол түмэн аж үйлдвэрийн IV хувьсгалтай хөл нийлүүлэн хөгжих үндэс суурийг тавьж байна.

This application is a demonstration of the first-ever Mongolian voice processing technology. Chimege technology further enables Chimege Writer to invert voice to text, Chimege Reader to invert text to voice, voice translation systems between Mongolian and other languages, Mongolian robots and other systems which simplify human-computer interactions, etc. Our research team reached a four percent error rate in our speech recognition system which is a human-level accuracy. As such, in terms of Mongolian language processing, we have established a milestone for the new age of the digital industry.
We will continuously improve our technology and it will facilitate Mongolians to catch up advancements of the fourth industrial revolution.