Bosjöklosterappen – Nelle Cherp

Lyssna på berättelser ur Bosjöklosters 900-åriga historia. Hör hur det går för Kirsten som kidnappades från klostret på 1300-talet, om nunnornas apotek och om digerdöden som drar genom världen och når Skåne 1350.

För yngre besökare – utför uppdrag på slottsområdet och svara på kluriga frågor!

Appen har utvecklats av Ninelle Cherp på Bosjökloster Slott & Trädgårdar våren 2020, med stöd av Bosjöklosters Vänner. Innehållet är tillgängligt på svenska, engelska, tyska och danska.

Listen to stories related to Bosjökloster’s 900-year history. Find out what happened to Kirsten who was kidnapped from the convent in the 14th Century, about the nun’s herbal apothecary and about the Black Death that reached Scania in 1350.

For our younger visitors – go on missions in the castle area and answer tricky questions!

Ninelle Cherp at Bosjökloster Castle & Gardens developed the app during the Spring of 2020, with support from the Friends of Bosjökloster association. The content is available in Swedish, English, German and Danish.