Betrimex – MYMIND COMPANY LIMITED

Hệ thống Betrimex hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện hiệu quả làm việc, tập trung hướng tới hệ thống thông tin đồng nhất, quy trình hoá các nghiệp vụ văn phòng, thúc đẩy tương tác giao tiếp và giảm thiểu chi phí vận hành cho doanh nghiệp.
Cung cấp công cụ trình ký trực tuyến hiệu quả, mọi lúc mọi nơi, phê duyệt đúng thẩm quyền và đúng thời gian quy định. Hồ sơ trình ký được lưu trữ và quản lý một cách khoa học, bảo mật tuyệt đối giúp công tác tra cứu thông tin dễ dàng và kịp thời.
Công cụ quản lý công việc mạnh mẽ nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, kết nối các phòng ban, giúp công việc hoàn thành nhanh hơn.
Ngoài ra hệ thống Betrimex còn mang lại những tiện ích giúp doanh nghiệp hoạt động hiểu quả hơn, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động hơn:
+ Quản lý kế hoạch: Quản lý công việc và quản lý lịch làm việc
+ Quản lý hồ sơ: Quản lý và lưu trữ văn bản lập quy công ty quản lý công văn đến và đi
+ Quản lý công tác hành chính: Đặt phòng họp, đặt và kiểm soát chi phí văn phòng phẩm, quản lý điều xe, đăng ký suất ăn cho doanh nghiệp có cung cấp bếp ăn cho cán bộ nhân viên
+ Quản lý sự kiện: quản lý thông báo và tin nội bộ doanh nghiệp
+ Quản lý nhân sự: cung cấp danh bạ thông tin liên hệ theo sơ đồ tổ chức công ty, hỗ trợ quản lý nghỉ phép, chấm công và kiểm soát thông tin thu nhập của cán bộ nhân viên.
Hệ thống sử dụng công nghệ tiên tiến với độ bảo mật giúp cho việc quản lý dữ liệu của doanh nghiệp được an toàn và bảo mật tuyệt đối, tương thích trên nhiều nền tảng thiết bị, hỗ trợ doanh nghiệp có thể truy cập dữ liệu ở bất kì nơi đâu và bất kỳ lúc nào.