Bergens Sjøfartsmuseum – Utviklerne AS

Opplev over 1000 år med sjøfartshistorie på Bergens Sjøfartsmuseum! Appen gir deg en omvisning med 20 utvalgte stopp i utstillingene. Guiden forteller direkte til deg, noe som vil gi deg et langt større utbytte enn om du skulle gå omkring uten omvisning.

På vandringen vil du se mange ulike typer gjenstander som skipsmodeller, malerier, gallionsfigurer – men også mindre gjenstander som forteller sjøfolkenes historie. Med appen vil du høre historier du ellers hadde oversett.

Bergens Sjøfartsmuseum ble etablert i 1921 av Bergens Rederiforening og Bergens Skipperforening. Deres samlinger utgjorde museets kjerne av maritime gjenstander. Dagens flotte museumsbygg ble tegnet av bergensarkitekten Per Grieg og sto klart i 1962. I dag er Bergens Sjøfartsmuseum en avdeling i Museum Vest som også formidler fiskeri-, kyst- og krigshistorie.

Bergens Sjøfartsmuseum dokumenterer, forsker og formilder byens sjøfartshistorie. Vi tar vare på gjenstander og foto som forteller denne historien. Museet gir ut Sjøfartshistorisk årbok og har fagbibliotek med lesesal. Marinarkeologiske undersøkelser er en viktig del av museets virksomhet. Våre arkeologer undersøker kyst- og fjordstrøk fra Sunnhordland til Sunnmøre. Bergens Sjøfartsmuseum driver også aktiv formidling av sjøfartshistorien på de syv hav gjennom utstillinger, undervisning for skoler og barnehager, familiearrangement, foredrag og sosiale media. Det er derfor godt mulig at du vil treffe på en barnehage eller skoleklasse i utstillingene.

Har du spørsmål om museet eller utstillingene under besøket så ta gjerne kontakt med museumsvertene. Vi vil prøve å hjelpe deg.