BB Ba Mẹ – Antking

Hệ thống quản lý xe buýt trường học cho phụ huynh

– Xem thông tin đến và đi của xe buýt
– Đưa trẻ đến điểm đón đúng lúc
– Có mặt đúng giờ để đón trẻ khi đi học về
– Biết lịch sử của con cái họ tại bất kỳ thời điểm nào
– Đảm bảo nếu con cái của họ đã đến trường / nhà
– Giám sát khoảng thời gian tại mỗi điểm dừng
– Theo dõi sự cố xe buýt trường học, tắc đường, hiểm họa thiên nhiên, v.v.

Sử dụng Beacon và GPS, các bản cập nhật thời gian thực của học sinh trên xe buýt của trường sẽ được thông báo cho phụ huynh và nhà chức trách trường học.