Asoft SuperApps – Huynh Thanh Minh Huynh Thanh Minh

Với ASOFT SuperApps dành cho iPhone và iPad, bạn có thể truy cập vào toàn bộ Hệ thống quản trị nguồn lực ASOFT-ERP hoặc các gói sản phẩm như: Văn phòng điện tử, Quan hệ khách hàng, Quản lý nhân sự, Quản lý bán hàng, Quản lý kho,….từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. ASOFT SuperApps giúp các quản lý, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng, nhân viên hỗ trợ dịch vụ, nhân viên giao hàng,….trở nên thoải mái và vui vẻ với công việc của minh thông qua việc tiếp cận các thông tin làm việc, thông tin bán hàng, thông tin hàng hoá, thông tin tài chính, thông tin khách hàng,…theo thời gian thực mọi lúc mọi nơi.

Tuỳ theo gói dịch vụ mà công ty của bạn đang sử dụng, ASOFT SuperApps sẽ có thể có hoặc có thể không các nhóm tính năng sau:
– Văn phòng điện tử.
– Quản lý quan hệ khách hàng.
– Quản lý nhân sự,
– Quản lý phân phối.
– Quản lý cửa hàng bán lẻ.
– Quản lý kho.
– ….

Lưu ý: bạn chỉ có thể sử dụng ASOFT SuperApps trên điện thoại với dự liệu riêng của bạn khi bạn có mua các gói phần mềm quản lý của ASOFT đang vận hành trên máy chủ do bạn hoặc ASOFT quản lý.