AR Sejarah Thn. 5 – Muhammad Khairuddin

Aplikasi ini merupakan aplikasi Augmented Reality (AR) bagi Buku Teks Sejarah Tahun 5 untuk SK, SJKC dan SJKT terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tajuk dan Halaman:

– Dato’ Maharaja Lela (M/S: 63)
– Lambang dan Maksud Pada Jata Negara (M/S: 115)

Dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pendidikan Malaysia.