Amår arbetsmarknadsdag – Colix Systems AB

Amår är Smålands största arbetsmarknadsdag som ger möjligheter för studenter och företag att mötas och skapa kontakt. Amår riktar sig till alla studenter på Linnéuniversitetets olika program och årskurser och föregående år var det över 70 stycken utställande företag. Dagen förgylls med en inspirerande föreläsning, fartfyllda aktiviteter och tävlingar, och en modeshow som sedan avslutas med en storslagen bankett. Amårs app innehåller all relevant information om detta i form av mässchema, mässkarta etc. Möjlighet att delta i tävlingar vid kaffeutdelningarna på Linnéuniversitetet samt andra tävlingar projektgruppen anordnar.