Adsun Phone – Nguyen Tran Cao

Nhận diện thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến
Thực hiện cuộc gọi bằng “click to call” trực tiếp từ CRM, không cần bấm số điện thoại
Lưu trữ và ghi âm tất cả các cuộc gọi vào/ra
Lưu giữ tất cả lịch sử cuộc gọi đến và cuộc gọi đi
Nhân viên thao tác và xử lý các vụ việc ngay khi nghe cuộc gọi trên phần mềm CRM