1st Juristic Person – Century21

1st Juristic Person คือแอพพลิเคชั่นที่ช่วยจัดการทุกงานของเจ้าหน้าที่นิติบุคคล ให้ง่ายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือช่วยลดงานเอกสารที่ไม่จำเป็น

ตัวอย่างฟังก์ชั่น
•ระบบแชท : ตัวกลางในการติดต่อสื่อสารแบบ 1:1 ระหว่างนิติบุคคลกับเจ้าของร่วม ที่สะดวกรวดเร็ว และให้ความเป็นส่วนตัว
•ระบบแจ้งเตือนรับพัสดุ : แจ้งเตือนผ่านมือถือถึงเจ้าของร่วมได้โดยตรง โดยแสดงผลเป็นรูปแบบ QR Code
•ระบบแจ้งซ่อม : มอบหมายงานแจ้งซ่อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ช่างซ่อมบำรุงได้ทันที
•แจ้งประกาศข่าวสาร/กิจกรรม : เจ้าของร่วมสามารถติดตามข่าวสารจากนิติบุคคล ผ่านมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง