HUG : เลาะเซาะแซบ – Anulee Phromthasan

HUG เลาะเซาะแซบ
– สมาชิกสามารถซื้อสินค้าได้ผ่านแอพ
– สมาชิกสามารถสนทนากับร้านค้าได้ผ่านแชท
– แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว HUG
– จัดสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่สวยงาม