ประเมินไต – National Science and Technology Development Agency

โปรแกรมประเมินและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของไต พัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การตรวจพบและรับการรักษาโรคไตแต่เนิ่น ๆ นั้นมีความสำคัญมาก โดยวิธีการประเมินการทำงานของไตเบื้องต้น จะใช้การประมาณอัตราการกรองของไต (eGFR) โดยโปรแกรมของเราจะช่วยประเมินและให้คำแนะนำส่วนตัวจากผลการประเมินที่ได้ รวมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการเฝ้าติดตามประสิทธิภาพไตของท่านต่อไป

โดยโปรแกรมในรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ NSTDA Kiosk เพื่อเรียกดูข้อมูลสุขภาพที่ตรวจวัดไว้ได้อีกด้วย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์: โปรแกรมมีหน้าที่บันทึกข้อมูล และให้ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ใช้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทดแทนคำแนะนำ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคจากบุคลากรทางการแพทย์ได้ หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือโรคพยาบาลที่ให้การรักษาท่าน