VNG CLOUD – Support – Hang Hoang Thi

– Ứng dụng giúp khách hàng theo dõi và quản lý các ticket của mình khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi VNG CLOUD.
– Theo dõi quá trình hỗ trợ và tương tác với các user support thông qua ứng dụng giúp kiểm tra trạng thái các ticket do khách hàng tạo ra.