VIMS – Vinacontrol – Vinacontrol Group

VIMS – Vinacontrol là ứng dụng được sử dụng để kiểm định, giám định chứng nhận hàng hóa.
Mô hình hoạt động của ứng dụng này như sau: Khi có 2 khách hàng muốn ký kết hợp đồng thương mại với nhau về mua bán sản phẩm hàng hóa họ cần một bên trung gian kiểm định chất lượng hàng hóa. Khi đó các chuyên gia của chúng tôi(giám định viên) sử dụng ứng dụng trên điện thoại để thực hiện giám định bao gồm chụp ảnh theo từng bước (Checklist)trong quy trình của chúng tôi về kiểm định hàng hóa làm bằng chứng minh bạch về hình ảnh, chất lượng, số lượng, khối lượng hàng hóa… Các thông tin về hình ảnh, địa điểm chụp ảnh hàng hóa sẽ được cung cấp cho khách hàng, giám sát viên, giám định viên nhằm kiểm soát hậu kiểm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

– Đối tượng mục tiêu là: Những người muốn giám định hàng hóa.
– Chúng tôi tạo tài khoản và cung cấp tài khoản thông qua trang web http://vims.vinacontrol.com.vn/core_auth/account_register.
– Ứng dụng này phân phối đến tất cả người dùng, các chuyên viên, giám định viên và các quản lý của chúng tôi.
– Ứng dụng của chúng tôi chủ yếu được phân phối ở Việt Nam.