VCA Poliklīnika – Telemedicine sia

Latvijā izstrādāta, veselības aprūpes speciālistu video konsultāciju aplikācija.
Labākā no alternatīvām, kad klātienes konsultācija nav iespējama.

* Jums ērtā vietā un laikā
* Pilnīgas konfidencialitātes ievērošana
* Pievienojiet failus
* Saņemiet analīžu skaidrojumus
* Saņemiet izmeklējumu skaidrojumus
* Saņemiet rekomendācijas turpmākai terapijai