TOT Driver – TOT Corporation Joint Stock Company

1. TOT Driver là ứng dụng dành cho các bác tài ở Việt Nam.
2. Là công cụ làm việc của các lái xe thay thế cho bộ đàm
3. Điều xe tự động, đảm bảo công bằng, loại bỏ hoàn toàn đua điểm
4. Hỗ trợ các lái xe quản lý công việc ngay trên điện thoại

Đội ngũ phát triển ứng dụng xin chân thành cảm ơn.