Themiscode Q&A – Ali Pala

Hukuk işi; niteliği itibariyle insanın canı, hakları ve edinimleri üzerinde sorumluluk ihtiva etmektedir. Bunun dışında Hukuk eğitimi alan veya bitirdikten sonra sınava tabi meslek alanlarında ilerlemek isteyenlerin de devamlı surette hukuki bilgisini dinamik tutması gibi bir gerçeğinin olduğu durumu da aşikardır. Bu nedenle hukukçuların yürütülecek işte bilgi eksikliğinden kaynaklanan herhangi bir durumda hakları ilhak olan vatandaşların dışında işi yürüten hukukçununda bu durumdan en kötü şekilde etkileneceği veya zorlu rakiplerle girilecek bir sınav yarışında başarısız olunması gibi zorlayıcı gerçekler ile karşı karşıya olunduğu açıktır. Her iki durumda da; hukukçuların hayatında pek çok zorluk ile karşılaşması sebebiyle kendi bilgi güncellemesini yapması, günün getirdiği zorluklarında etkisiyle her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu durum karşısında iş bu uygulama ile yapılmak istenen; hukukçuların hem güncel ve hem de bilinmesi zaruri olan hukuki bilgilerinin korunması adına teknolojinin yardımı ile devamlı surette bilgilerini canlı tutabilmek ve girecekleri sınavlarda en yüksek katkının sağlanabilmesi adına test üzerinden yarışma ve oyun imkanlarının kullanılması hususu hayata geçirilmiştir. Bu şekilde hem can alıcı güncel veya zaruri bilgilere doğrudan ulaşılacak ve belli aralıklarla karşılaşılması halinde de tekrar edilmesi ile söz konusu bilgiler akılda kalıcı şekilde pekiştirilmesi imkanı olacaktır. Ekibimiz adına umuyoruz ki, kullanıcı olacak hukukçu arkadaşlarımız ihtiyaç duyacakları bilgilere iş bu mobil uygulama ile ulaşma ve/veya pekiştirme imkanı bulacaktır.

Themiscode Q&A
Ekibi