Smart Dog – keaitisak jaihan

Description


แอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการให้ข้อมูลสัตว์เลี้ยงสุขภาพดีที่รองรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) ซึ่งในอนาคตแอพลิเคชั่นนี้จะกลายเป็นสื่อกลางที่ช่วยเหลือชีวิตของสัตว์เลี้ยง ในการรับการบริจาคเลือด พร้อมข้อมูลประวัติสุนัขจรจัดในศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนำสุนัขไปรับอุปการะ พร้อมสิทธิประโยชน์ในการสั่งสินค้าในราคาพิเศษ และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราทุกคน..