SABA – Heliwr y Geiriau – Tinopolis

Description

Allwch chi helpu Saba i gasglu’r geiriau cywir ar bob ynys?

Mae gan Saba ddeg o ynysoedd i ymweld â nhw, ac mae pob ynys yn cynrychioli rheol sillafu wahanol. Pob lwc!

Creuir yr ap yma i ddysgu sut i sillafu, a chael hwyl ar yr un pryd.

Can you help Saba collect the correct words on every island?

Saba has ten islands to visit and each island represents a different spelling rule. Good Luck!

This app has been created to learn how to spell and to have fun at the same time.